Tuesday, 24 March 2020


மேற்கண்ட வழி முறைகள் அனைத்தையும் நமது ஓய்வுதியர்கள் இயன்ற அளவிற்கு கடைபிடிக்க வேண்டும். நிலைமை மிகவும் கடுமையாக மாறி  வருகிறது. எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்..
--மா. செ.

No comments:

Post a Comment